skip to Main Content

Mida tähendab SMS laen?

SMS laen on lühiajaline kiirlaen, mille korral saab laenuandja juures registreerinud klient taotleda laenu SMS-sõnumi teel. SMS laenu iseloomustab ka enamasti väiksem laenusumma, kuna sõnumi teel taotlemine pole eriti turvaline lahendus.

Kus SMS laenu taotleda?

Kuna alates SMS laenude ilmumisest on Eesti seadusandlust selles alas pidevalt karmistatud, pole praeguseks jäänud laenuandjaid, kes väljastaksid laene SMS-sõnumiga saadetud taotluse alusel. Selle alternatiivina võib kasutada Eesti laenuandjate kiirlaenu pakkumisi, mida saab võrrelda ka meie võrdlustabelis.

NB! Iga laen on finantskohustus. Enne taotlemist mõtle hoolikalt oma otsus läbi ja vajadusel konsulteeri spetsialistidega.

SMS laenu eelised

  • Taotlemise kiirus ja lihtsus
  • Mugav taotleda sõnumi teel

SMS laenu miinused

  • Kõrged intressid
  • Vähene turvalisus taotlemisel

SMS-laen on lühiajaline kiirlaen, mida iseloomustab kiire ja mugav laenutaotlemine. Nagu nimigi ütleb, siis varem sai SMS-laenu taotleda vaid mobiilsõnumi saatmise teel. Tänapäeval enam sellisel kujul SMS-laenusid ei väljastata. 

Miks SMS-laenusid enam ei väljastata? 

SMS-laen oli väga populaarne 2000ndate alguses. Ja miks ka mitte – taotlemine oli ääretult lihtne ja nõudmised laenutaotlejale pea olematud. Tol ajal ei kontrollitud SMS-laenu taotlemise korral ei laenuvõtja sissetulekut ega tema finantskohustusi – oluline oli vaid see, et tal oleks olemas arveldusarve, kuhu raha kanda, ning et ta ei oleks Krediidiinfo andmetel maksuvõlglane. Lihtsuses ja kättesaadavuses peitusid aga mitmed probleemid. Laenu hakati võtma kergekäeliselt ja sageli emotsiooniostude tegemiseks, arvestamata, et SMS-laenud olid ääretult kõrge intressiga. Nii lõppes lihtne ja kiire laenuvõtmine paljude jaoks makseprobleemidega. SMS-laenu väljastati ka ilma isikutuvastuseta, mida petturid omakasu nimel ära kasutasid, võttes teiste telefonidega inimese enda teadmata laenu. Nendest probleemidest tulenevalt muudeti kiirlaenuseadust ja tänapäeval on iga laenutaotlemise osa isikutuvastust ning laenuvõtja sissetulekute kontrollimine. See aga ei tähenda, et kiirelt ja lihtsalt ei saaks enam laenu võtta! Turule on tulnud mitmed pea sama mugavalt taotletavad laenud, ent mõnede turvalisust lisavate aspektidega. 

Tänapäevased alternatiivid SMS-laenule

SMS-laenu varasemalt tuntud kujul küll enam ei ole, kuid kus on nõudlust, seal on lahendusi. Mitmed laenuandjad pakuvad näiteks kiirelaenu, krediidilimiiti, krediidikontot või muud sarnase nimetusega finantsteenust, mis on justkui tänapäevane alternatiiv SMS-laenule. Sisuliselt võimaldavad kõik need lahendused taotleda kiirelt ja lihtsalt väiksemaid rahasummasid. Tavaliselt saab taotluse teha iga laenuandja kodulehel. Esmakordsel laenu taotlemisel on vajalik küll konto loomine ja oma isiku tuvastamine, kuid kui see tehtud, siis edaspidi on laenu taotlemise protsess juba lihtsam ja kiirem. 

SMS-laenule pakuvad alternatiivseid lahendusi näiteks Credit24, Ferratum, Bondora, Monefit, Raha24, Bigbank, TF Bank, SMSRAHA, SMSMONEY, CreditStar, Best Credit. Laen.ee.

SMSMONEY ja SMSRAHA puhul võib nende nimetus küll eksitava mulje jätta, justkui pakuksid nad SMS-laenu. Kuna nende brändide nimed on SMS-laenude hiilgeajast paljudele tuttavad, siis on nad nime samaks jätnud, kuid nad väljastavad siiski kiirlaenu ja krediidilimiite. Sarnaselt teistele laenuandjatele hindavad ka nemad enne laenu väljastamist laenutaotleja rahalist olukorda ja tuvastavad tema isiku. 

Millisel juhul tasub SMS-laenu alternatiividele mõelda?

SMS-laenu alternatiividele, olgu selleks kiirlaen või krediidilimiit, tasub mõelda juhul, kui sul tuleb ette ootamatuid kulutusi, mida mitte kuidagi ei saa edasi lükata. Näiteks kui on vaja auto kiiresti remonti viia, katta hambaarsti või muud tervisekulud, korteris juhtub veeavarii vms. SMS-laenuga seonduvaid riske enam ei pruugi otseselt olla, kuid kiirlaenude intressid on siiski üsna kõrged. Järgnevalt võtame kokku mõned aspektid, mis iseloomustavad SMS-laenu tänapäevaseid alternatiive: 

Laenata saab väikseid summasid

Nii kiirlaenud kui ka krediidikontod võimaldavad laenata väiksemaid summasid, sarnaselt SMS-laenudele. Laenata on võimalik alates 50 € ja laenatavate summade ülempiir ulatub 5000 €. Täpsed summad leiad iga teenusepakkuja kodulehelt. SMS-laenu alternatiivid on abiks seega juhul, kui su lisaraha vajadus ei ole liiga suur, ent see summa on piisav kiireloomulisteks remonditöödeks või ootamatute arvete tasumiseks. Ka väikese summa laenamine peaks olema läbimõeldud otsus, sest kohe räägime intressidest. 

Kõrgema intressiga laenud

Nagu SMS-laenudega tuttavad inimesed teavad, siis need laenud ei olnud odavad. Ka kiirlaenudele on omane kõrgem intress. Näiteks Creditstari personaalse laenukonto intress on 45 % aastas. Kredit24 pakub krediidiliini intressiga 24 % aastas. Mitme laenuandja puhul, aga intressi kodulehelt avalikult ei leiagi, mis teeb erinevate variantide võrdlemise keeruliseks. 

Intressides võib olla ka positiivseid üllatusi. Ferratum paistab silma oma krediidilimiidi pakkumisega, millel on 1 € fikseeritud kulu. Ehk siis kui sa laenad 1000 €, siis tagasi pead sa maksma vaid 1001 €. Kõlab ju hästi! Samas tuleb see laenusumma tagasi maksta juba 30 päeva jooksul. Kui sa tead, et sul on palgapäev tulemas ja suudad õigel ajal laenatud summa tagasi maksta, siis see on igati hea pakkumine. Enne laenu võtmist tasub oma maksevõimes kindel olla, sest vastasel juhul tuleb lisaks põhiosale ja intressidele tasuda ka viivised, mida algselt ju üldse mõttes ei olnud. 

Ilma tagatiseta laen

Sarnaselt SMS-laenule ei nõuta ka kiirlaenude puhul laenuvõtjalt tagatist. See tähendab, et laenuandja jaoks on risk suurem, mis omakorda ajab intressid kõrgeks. Laenu taotlemisel tahab laenuandja ülevaadet sinu sissetulekutest, sest see info on talle ainus tagatis, et laenuvõtja suudab oma kohustused täita. 

Laenu taotlemise protsess on kiire

SMS-laenud võivad küll olla minevik, kuid see ei tähenda, et laenu taotlemine on keeruliseks muutunud. Tänapäevase internetiühendusega on iga laenuandja sulle nutitelefoni kaudu kättesaadav ja laenutaotlused saad ka mobiilse interneti kaudu nende kodulehel ära esitada. Laenutaotlused vaadatakse kiiresti läbi ja mõnel juhul saad laenuotsuse juba loetud minutitega. Kui laenuotsus on positiivne, siis toimub ka raha kandmine sinu kontole pea koheselt. Kui oled krediidilimiidi või konto mõne laenuandja juures avanud, siis täiendava krediidi taotlemine on veelgi kiirem.

Laenu tagasimaksmise periood on lühike

Tõsi, nagu ka SMS-laenude puhul, on ka krediidilimiitide ja kiirlaenude puhul laenu tagasimaksmise perioodid lühikesed, küündides maksimaalselt 3 aastani. Laenuperiood oleneb mõne laenuandja juures ka summast, ehk olenevalt laenatud summast määrab laenuandja maksimaalse tagasimakse perioodi. Kuna summad on väikseid, siis ei tohiks lühike laenuperiood probleeme tekitada, kuid kindlasti ei tasu oma maksevõimet ülehinnata. 

SMS-laenu varasemal kujul küll enam ei eksisteeri, kuid see ei tähenda, et mugavad ja lihtsalt lisaraha laenamise lahendused puuduksid täiesti. Nüüd peab neid lihtsalt veidi teiste nimede alt otsima. Väiksed laenusummad, kiire laenu taotlemise protsess, kõrgem intress, ilma tagatiseta – tundub ju täitsa nagu räägiks SMS-laenust. Krediidikontode limiiti ja kiirlaenu peaks siiski vaid võtma hädavajalike kulude tasumiseks. Arusaadav, et katkine auto vajab parandamist ja hambaarstil käimist ei saa edasi lükata. Sellisel juhul on kiirlaenud tõesti abiks. 

Millised on eeldused laenu saamiseks? 

Kui varasemalt ei olnud SMS-laenu saamiseks vaja muud kui mobiiltelefoni ja arvelduskontot, siis nüüd on nõudmised rangemad. Laenuandjad peavad kinni pidama vastutustundliku laenamise põhimõtetest, mis tähendab, et nad tahavad laenuvõtja rahalise seisu kohta rohkem teada. 

Kiirlaenu või krediidilimiidi saamise eeldused on erinevatel laenuandjatel sarnased. Ka nende eesmärk ju siiski on laenu taotlemise protsess lihtsaks ja kiireks teha. Kindlasti peab laenuvõtja olema vähemalt 18-aastane, olema Eesti kodanik või omama elamisluba. Laenu taotlemisel küsitatakse reeglina sinu 6 kuu kontoväljavõtet. Ilma konto väljavõtteta laenu saamine ei ole võimalik. Laenuandja tahab näha, et sul oleks igakuine püsiv sissetulek ning tavaline on, et palk peab olema minimaalselt 300 € kuus. Sissetuleku miinimumsumma võib olla erinevate laenuandjate juures erinev, kuid selle abil tahetakse tagada, et laenuvõtja suudab oma kohustused täita. 

Nagu eelpool mainitud, siis laenutaotluse saab esitada laenuandja kodulehel. Sealjuures aga eeldatakse, et sa avad laenuandja portaalis omale konto. Iseteenindusse sisse logides saad võtta laenu mugavalt ka nutitelefoni kaudu, vaadata oma maksegraafikut, vms. Peale konto loomist esimese laenutaotlusega käib kaasas isikusamasuse tuvastamine. See on üks suur erinevus võrreldes SMS-laenude ajaga, kus igaüks sai SMS-laenu võtta ja pahatahtlikel õnnestus ka teise inimese nimele laenu võtta. Oma isiku tuvastamisega välditakse olukorda, et laenutaotleja ei ole päriselt see, kes laenuraha omale saab. Laenu võtmisel on oluline ka isikliku pangakonto omamine, sest kellegi teise arvelduskontole laenusummat ei kanta. 

Laenuvõtjal ei tohi olla maksehäireid. Selle kindlaks tegemiseks teeb laenuandja päringu maksehäirete registrisse või muudesse krediidiregistritesse. Juhul, kui laenutaotlejal on aktiivsed maksehäired või kui viimasest maksehäirest ei ole piisavalt aega möödas (üldiselt 6 kuud), siis laenutaotlus positiivset vastust ei saa. 

Siin said välja toodud olulisemad eeldused, mida laenuandjad laenuotsuse tegemisel jälgivad, kuid alati tasub konkreetse laenuandja tingimused läbi lugeda. Olgu summad väiksed või suured, laen on finantskohustus ja on mõistlik endale selgeks teha täpselt kui kalliks võetud laen läheb ja ega pole teisi alternatiive. SMS-laenud on jätnud endast maha paljudele negatiivse kogemuse või mulje, kuna pealtnäha lihtne ja tore lisaraha laenamine tekitas paljudele lõpuks rahalisi probleeme. Et vältida selliste olukordade tekkimist edaspidi, üritavad ka laenuandjad vastutustundlikumalt raha välja laenata. 

Kuidas toimub laenu taotlemine? 

SMS-laenud võlusid paljusid oma ääretult lihtsa laenu taotlemise protsessiga. Õnneks on uued krediiditooted interneti kaudu kättesaadavad. Iga laenuandja kodulehel on olemas kalkulaator, kus saad valida summa, mida laenata soovid, ning perioodi, mille jooksul selle tagasi maksad. Sulle arvutatakse koheselt välja kuumakse. Kui see makse tundub mõistlik, siis saad minna edasi taotlust täitma. Esmakordselt laenu taotledes on tavaliselt vajalik laenuandja juures konto loomine, kuid see võtab vaid mõned minutid. Lisaks tuleb enda isik tuvastada. Isikusamasuse tuvastamine on võimalik teha ID-kaardi või Mobiil-IDga laenuandja kodulehel. Kui digitaalseid lahendusi käepärast ei ole, siis on alternatiiv end identifitseerida laenuandja esinduses või mõne koostööpartneri juures. Mitmed kasutavad selleks näiteks Eesti Posti (Omniva) kontoreid. 

Kui SMS-laenu puhul laekus raha koheselt, siis nüüd võtab see veidi aega. Siiski tulevad kiirlaenude otsused üldiselt samal või järgmisel tööpäeval. Kui otsus on positiivne ja laenuleping allkirjastatud, siis ei pea raha enam kaua ootama – see kantakse kohe sinu kontole. 

Laenu tagasimaksmine

Laenu tagasimaksmises ei ole midagi uut. Nagu oli SMS-laenu aegadel, siis ka kiirlaenude ja krediidikontode puhul pead õigel ajal tasuma oma laenumakse. Maksete õigeaegne tasumine on oluline, et vältida viiviste tekkimist. Maksehäired teatavasti raskendavad järgmise laenu saamist. 

Kokkuvõte

SMS-laen oli omal ajal ääretult populaarne lisaraha laenamise teenus. Palgapäevani ei venitanud enam välja, suurepärast sooduspakkumised, millest ei saanud ära öelda, hädavajalikud ja ootamatud väljaminekud – SMS-laen oli lihtne ja kiire viis, kuidas vajalik lisaraha leida. SMS-laen ei olnud siiski probleemidest vaba. Tänapäeval SMS-laenu selliselt enam ei pakuta, vaid on asemele loodud sama mugavad, ent vastutustundlikumad lahendused. Rohkem tähelepanu pööratakse nüüd laenuvõtja maksevõimele, isikusamasuse tuvastamisele ja maksekäitumise jälgimisele. Kiirlaenude intressid on endiselt teistest tarbimislaenudest kõrgemad, nagu oli SMS-laenudel, kuid kiire ja lihtne raha laenamise viis kompenseerib seda. Kiire protsess ei tähendab, et laenu peaks võtma kiirustades. Isegi kui laenatavad summad on väikesed, peab see olema läbimõeldud otsus.