skip to Main Content

Käenduslaen, mis see on?

Käenduslaenu on sisuliselt tarbimislaen, mida antakse 1-2 käendaja olemasolul ehk laenu taotledes võtavad ka käendajad endale vastutuse laen tagastada, kui laenu taotleja omal käel seda teha ei suuda. Käenduslaenu kasutamise eesmärkidele pole piiranguid seatud, seega võib seda kasutada nii kodu renoveerimiseks kui jooksvate kulude katteks jms.

Käenduslaenu tingimused

  • Taotlejaks sobib vaid füüsiline isik
  • Laenuperiood kuni 10 aastat
  • Intress alates 15% aastas
  • Lepingutasu alates 0€

Tingimused erinevad sõltuvalt laenuandjast.

NB! Käenduslaen on finantskohustus. Enne laenude taotlemist tutvu erinevate laenuandjate pakkumistega ning vajadusel pea nõu spetsialistidega

Käenduslaenu taotlemiseks on vaja

  • Laenutaotlust
  • Taotleja ja käendaja(-te) isikut tõendavad dokumendid
  • Nii taotleja kui käendaja (-te) pangakonto väljavõtted

Käenduslaen on eraisikule väljastatav laen, mille saamise eelduseks on vähemalt 1 või 2 käendaja olemasolu. Laenusumma kasutamisel on laenuvõtjal vaba voli. Seda võib kasutada suuremate ostude sooritamiseks, kodu uuendamiseks või muuks otstarbeks. 

Kui tavaliselt on laenulepingu osalised vaid laenuandja ja laenuvõtja, siis käenduslaenu puhul on ka käendajatel rahaline risk. Lepingu sõlmimisel kohustuvad käendajad laenusumma tagastama, kui laenu taotleja ise seda mingil põhjusel teha ei suuda. 

Laenuandja jaoks on käendajate olemasolu garantii, et ta saab välja laenatud summa tagasi. Oluline on meeles pidada, et käenduslaenu puhul vastutavad laenuvõtja ja käendajad võrdselt laenukohustuse ees. Ehk siis käendamine ei ole lihtsalt formaalsus, sõpra hädast välja aitav allkiri paberil, vaid see on ka käendaja jaoks finantsriskiga kohustus. Laenuvõtja makseraskuste korral on laenuandjal õigus nõuda käendajalt lisaks laenu põhiosa ja intressimaksetele ka trahvide ja viiviste tasumist.

On elementaarne, et laenuvõtja arvutab välja, kas igakuiste maksete tasumine on talle jõukohane. Käenduslaenu puhul peaksid ka käendajad sama tegema, et käendus neil makseraskusi ei põhjustaks. Eeldame muidugi parimat ja loodame, et laenuvõtja suudab ise laenu tagasi maksta, kuid juhul kui ta sellega hätta jääb, siis peab käendaja olema valmis selleks, et tema kuueelarvesse tuleb veel üks rahaline kohustus juurde. 

Käendaja rahalise vastutuse maksimumsumma

Tarbijakäenduse puhul pannakse lepingusse kirja maksimaalne summa, mille ulatuses käendaja vastutab. See annab käendajatele kindlustunde ja teadmise, kui suure summa ulatuses on nad vastutavad. Näiteks, kui lepingus on käendaja rahalise vastutuse maksimumsumma 5000 eurot, siis isegi kui laenuvõtja rahalised kohustused laenuandja ees on tulevikus suuremad, vastutab käendaja vaid kokkulepitud summa ulatuses. Tuleb arvestada, et üldiselt määratakse käendaja vastutuse rahaliseks maksimumsummaks veidi suurem summa, kui on laenuvõtjale väljastatud laen. Nii kindlustab laenuandja, et laenuvõtja makseraskuste korral saavad tasutud ka intressid ja viivised. 

Käendaja vastutuse määratlemine

Peale rahalise vastutuse maksimumsumma määratakse lepingus ära ka käendaja vastutus. Ehk siis sätestatakse, mis hetkel pöördutakse laenuvõtja makseraskuste korral käendaja poole. Eelkõige tuleb tähele panna, kas on kirjas, et käendaja vastutab laenuvõtja kohustuse eest alles siis, kui laenuandja ei saa oma nõuet laenuvõtja vastu rahuldada. Sellisel juhul peab makseraskuse tekkimisel laenuandja kõigepealt pöörduma võla kättesaamiseks laenuvõtja poole ja juhul, kui see tulemusi ei anna, alles siis võib ta võlgnevust välja nõuda käendajalt.

Käenduslepingus lepitakse üldiselt kokku ka see, kas laenulepingu muutmiseks on vajalik käendaja nõusolek või mitte. Kui laenuvõtja teeb lepingus laenuperioodi jooksul muudatusi, siis käendaja nende eest ei vastuta, välja arvatud juhul kui ta lepingu sõlmimisel sellisteks muudatusteks nõusolekut ei andnud. 

Nagu eelnevalt öeldud, siis käenduslaenu puhul vastutavad mõlemad – nii laenuvõtja kui ka käendaja. Seetõttu on käendajal õigus laenuvõtja käest küsida, kas kõik maksed on tasutud, ega pole tekkinud võlgu või hilinemisi maksete tasumisega ning ega laenuvõtja majanduslik olukord ei ole halvenenud. 

BestCredit käenduslaen

Käenduslaenu nimelised laenud on vähe levinud. Ühe sellise leiab näiteks Best Credit OÜ laenuportfellist, kes annab eraisikule tarbimislaenu vähemalt ühe füüsilise isiku käendusel. Laenusumma Best Crediti käenduslaenu korral on alates 1000 kuni 5000 eurot ning laenuperiood alates  60 päeva kuni 5 aastat. Käenduslaenu intress on selle laenuandja juures 24 % laenujäägilt aastas, millele lisandub ühekordne lepingu sõlmimise tasu. 

Laenu tagasimaksmise graafiku koostamisel on mitu varianti. Võimalik on kokku leppida bulletgraafik, mis tähendab, et kuumaksetena tasutakse ainult intresse ning kogu laenusumma tasumine toimub graafiku lõpus. Teine variant on annuiteetgraafik, mille korral igakuine laenumakse on kogu laenu tagasimaksmise perioodi jooksul ühesuurune, sõltudes ainult intressimäära muutumisest. Kui kumbki neist ei sobi, siis võimaldab Best Credit teha ka poolte kokkuleppel personaalse maksegraafiku. 

Käenduslaenu taotlemise protsess ei ole nii lihtne nagu teiste tarbimislaenude puhul. Taotluse saab küll samamoodi esitada laenuandja kodulehel, kuid laenuotsus tehakse kõige varem paari tööpäeva jooksul ning on võimalik, et soovitakse lisainfot või täiendavaid dokumente. Kui tavalise tarbimislaenu puhul on vaja esitada vaid laenutaotleja 6 kuu kontoväljavõte, siis käenduslaenu puhul on vaja sama perioodi kontoväljavõte esitada ka käendajatel. Ilma konto väljavõtteta laenutaotlust ei rahuldata. Konto väljavõte on laenuandjale aluseks, mille põhjal ta hindab, kas laenuvõtja ja käendajad on suutelised laenu teenindama. Juhul, kui laenutaotleja ja käendajate krediidivõime ei ole piisavalt tõendatav, siis on laenuandjal õigus nõuda täiendavat lisatagatist. 

Kui laenutaotlus saab positiivse otsuse, siis kantakse raha laenuvõtja kontole peale laenu- ja käenduslepingute sõlmimist.

Õppelaenu käendamine

Käendamine ei piirdu vaid käenduslaenuga, vaid võib abiks olla ka muude laenude puhul. Käendajad on tavapärased õppelaenu puhul. Kuna paljud ülikoolis õppijad ei käi regulaarselt tööl, kuid õppimisega seotud kulude katmiseks on vaja lisaraha õppelaenu näol ning käendajad on laenuandjale garantiiks, et kõik laenumaksed saavad tasutud. Näiteks SEB pangas on õppelaenu taotlemisel vaja tagatiseks hüpoteeki Eestis asuvale kinnisvarale või kahe Eesti kodaniku, pikaajalise elamisloaga või alalise elamisõigusega isiku käendused. Käendaja peab olema täisealine, kuid mitte üle 70 aasta vanune isik ja ta peab olema saanud viimasel kolmel kuul regulaarset ja dokumentaalselt tõestatavat sissetulekut vähemalt kehtivas töötasu alammääras.

Ärilaenu käendamine

Käendajad on abiks ka juhul, kui soovid võtta laenu juriidilise isikuna, et oma ettevõttesse investeerida. Näiteks Holm pank annab ettevõtjatele väikelaenu summas kuni 25 000 € ja seda ilma omafinantseeringuta, kuid laenuandja tagatiseks on ettevõttega seotud isiku käendus. Ka Bigbankis sobib ärilaenu tagatiseks kinnisvara ja/või eraisiku käendus.

Käendaja meelespea

Kui oled laenule käendajaks, siis on laenukohustus sama palju sinu oma, kui laenuvõtja oma. Käendamise puhul tasub see otsus sama põhjalikult läbi mõelda, kui siis, kui võtaksid ise laenu. Esmalt peab kindlasti kaaluma, kas laenuvõtja kohustuse täitmine oleks sulle jõukohane. Käenduslepingus määratakse käendaja vastutuse maksimaalne määr. Tasub oma maksevõimet kriitilise pilguga analüüsida ja anda käendus ainult selles summas, mille tasumine on sulle rahaliselt võimalik.  

Kui käendamine ja sellega kaasnevad kohustus ei ole sulle tuttavad, siis julgelt tasub pangatöötaja käest infot ja selgitusi küsida. Nagu eelnevalt mainitud, siis laenu ees vastutavad laenuvõtja ja käendaja solidaarselt. Ehk siis võetud laen on sama palju ka käendaja finantskohustus. 

Kuna ka käendaja vastutab võetud laenu eest, siis on sul õigus ja isegi kohustus olla teadlik sellest, kuidas laenulepingu täitmine edeneb – kas kõik maksed on õigeaegselt tehtud.